Skip to content

KONKURS PLASTYCZNY

plakat pt.: „Laurka dla Niepodległej”
klasy 1- 3.

– wykonany na brystolu A2, A1 lub większym;
– technika dowolna;
– przykładowa tematyka: 100 – letnia rocznica Odzyskania Niepodległości, „Polacy dla Niepodległej”, symbole narodowe, wyjątkowe miejsca w Polsce, wielcy Polacy, ważne daty w historii Polski, itp.

Prace należy oddać wychowawcom klas w terminie do 30.10.2018 r.

Wszystkie prace zostaną nagrodzone pochwałami zapisanymi w e- dzienniku oraz wywieszone na terenie szkoły.
Na zwycięzców czekają dyplomy i nagrody.

Wyniki konkursu zostaną opublikowane dnia 5.11.2018 r.

 

Powrót do góry