Skip to content

W październiku w naszej bibliotece szkolnej przeprowadzono cykl lekcji bibliotecznych dla klas 1 i 2. Tematem spotkań było zapoznanie dzieci z regulaminem i zasadami funkcjonowania biblioteki szkolnej. Głównym celem lekcji było zachęcenie najmłodszych uczniów do korzystania z księgozbioru, zachęcenie do wypożyczania książek i rozwijanie umiejętności czytelniczych. Pasowanie na Czytelnika to oficjalne przyjęcie uczniów do grona czytelników. Zanim jednak uczniowie złożyli przyrzeczenie, wysłuchali próśb książki i zapoznali się z regulaminem biblioteki. Mogli również wykazać się umiejętnościami czytelniczymi, głośno czytając kolejne punkty regulaminu. Podczas spotkania uczniowie dowiedzieli się, jak należy dbać o książki i  czego nie wolno robić, podczas czytania. Po takim wprowadzeniu, kandydaci na czytelników złożyli uroczyste przyrzeczenie a panie bibliotekarki ogromnym ołówkiem dokonały pasowania każdego z uczniów. Nowi czytelnicy biblioteki szkolnej  otrzymali pamiątkowe zakładki,  które będą im przypominały o tym wydarzeniu. Na zakończenie spotkania przyszedł czas na swobodny dostęp do półek i pierwsze, samodzielne wypożyczanie książek.

Beata Konopnicka – Sarota 
Marzena Różnicka – Świercz

Powrót do góry