skip to Main Content

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

01 IX 2021 rozpoczęcie roku szkolnego
23 XII 2021 – 31 XII 2021                                                   zimowa przerwa świąteczna
31 I 2022 – 13 II 2022 ferie zimowe
14 IV 2022 – 19 IV 2022 wiosenna przerwa świąteczna
24 VI 2022 zakończenie roku szkolnego
Dni wolne od zajęć edukacyjnych, realizacja zajęć opiekuńczo –  wychowawczych:

15.10.2021
12.11.2021
02.05.2022
17.06.2022

dni wolne od zajęć dydaktycznych

24.05.2022

25.05.2022

26.05.2022

                                                       egzamin ósmoklasisty
                                                        zajęcia opiekuńcze

 

 

 

Powrót do góry