Skip to content

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

04 IX 2024 rozpoczęcie roku szkolnego
23 XII 2023 – 31 XII 2024                                                   zimowa przerwa świąteczna
15 I 2024 – 28 I 2024 ferie zimowe
28 III 2024 – 02 IV 2024 wiosenna przerwa świąteczna
21 VI 2024 zakończenie roku szkolnego
Dni wolne od zajęć edukacyjnych, realizacja zajęć opiekuńczo –  wychowawczych:

14.05.2024

15.05.2024

16.05.2024

                                                       egzamin ósmoklasisty
02.01.2024

02.05.2024

                                                        zajecia opiekuńczo-wychowawcze

 

 

 

Powrót do góry