Skip to content

        W związku ze zbliżającym się nowym rokiem szkolnym 2023/2024, przedstawiamy pakiety ubezpieczeniowe dla uczniów. Rodzice mogą dokonać indywidualnie wyboru oferty ubezpieczeniowej przedstawionej poniżej: 

 1. Allianz
 2. ERGO HESTIA – bezpieczne dziecko
 3. ERGO HESTIA
 4. Generali – NNW SZKOLNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY.
 5. InterRISK – Ubezpieczenie NNW dla dzieci i młodzieży szkolnej
 6. InterRISK – Ubezpieczenie EDU PLUS
  postanowienia dodatkowe.
 7. InterRISK  – ubezpieczenie NNW szkolne
 8. InterRISK- wzorowe ubezpieczenie szkolne  
 9. InterRISK z rabatem
 10. InterRISK – UBEZPIECZENIE NNW DLA DZIECI ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I PONADPODSTAWOWYCH
 11. InterRISK (Dominika Szmigiel, tel. +48 570 106 052; Karolina Kojs, tel. +48 570 106 004 )
 12. InterRISK (Dominika Szmigiel, tel. +48 570 106 052; Karolina Kojs, tel. +48 570 106 004)
 13. InterRISK – ubezpieczenie NNW dzieci i młodzieży
 14. InterRISK – ubezpieczenie NNW dzieci i młodzieży
 15. PZU EDUKACJA I
 16. PZU EDUKACJA II
 17. PZU – KOCHAM TO DBAM
  OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NNW PZU
  POSTANOWIENIA DODATKOWE
 18. PZU
  informacje ogólne
  warunki
 19. TUZ – bezpieczna nauka
 20. TUZ
  a. Ogólne warunki ubezpieczenia.
  b. Tuz – bezpieczna nauka.
  c. Tuz – ubezpieczenia.
 21. TUZ – UBEZPIECZENIE NNW DZIECI I MŁODZIEŻY!
 22. TUZ- bezpieczna nauka
 23. TUZ
  OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKUDZIECI, MŁODZIEŻY I PERSONELU W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH
  TABELA NORM OCENY PROCENTOWEJ TRWAŁEGO USZCZERBKU NA ZDROWIU WSKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU
 24. UNILINK
 25. UNIQA
  informacje
  ogólne warunki ubezpieczenia
  ubezpieczenie szkolne

 

        W związku ze zbliżającym się nowym rokiem szkolnym 2022/2023, przedstawiamy pakiety ubezpieczeniowe dla uczniów. Rodzice mogą dokonać indywidualnie wyboru oferty ubezpieczeniowej przedstawionej poniżej: 

1. ALLIANZ – STREFA NNW SZKOLNE (Oktawia Janiak).

2. ALLIANZ – UBEZPIECZENIE GRUPOWE – STREFA NNW SZKOLNE. 

3. AVIVA – UBEZPIECZENIE GRUPOWE – TWOJE DZIECKO.

4. COLONNADE Insurance S.A – OFERTA UBEZPIECZENIA (Ewelina Kołodziejek).

5. EDUPOLISA.PL

6. ERGO HESTIA – UBEZPIECZENIE OC PRACOWNIKA.

7. GENERALI – GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE MIŚ.

8. GENERALI – OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE DLA MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM.

9. GENERALI – PRZEWODNIK PO UMOWACH DODATKOWYCH MIŚ 7.

10. InterRisk – UBEZPIECZENIE NNW DZIECI I MŁODZIEŻY (Dominika Szmigiel).

11. InterRisk – OFERTA UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO DLA SZKÓŁ.

12. InterRisk EDU PLUS – PROGRAM OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ SZKÓŁ PODSTAWOWYCH (Dominika Szmigiel).

13. InterRisk EDU PLUS – PROGRAM OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ DZIECI I MŁODZIEŻY (Grażyna Szmurło).

14. InterRisk EDU PLUS – PROGRAM OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ DZIECI I MŁODZIEŻY (Konrad Kosowicki).

15. InterRisk EDU PLUS – OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA.

16. NOWA KLASA UBEZPIECZEŃ SZKOLNYCH.

17. PZU – OFERTA (Anna Salij-Kaczkowska). 

18. SIGNAL IDUNA – NNW DLA DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ (Wiktor Wojnarski).

19. SIGNAL IDUNA – NOWA KLASA UBEZPIECZEŃ SZKOLNYCH – PROPOZYCJA NR 1 (Konrad Kosowicki).

20. SIGNAL IDUNA – NOWA KLASA UBEZPIECZEŃ SZKOLNYCH – PROPOZYCJA NR 2 (Konrad Kosowicki).

21. SIGNAL IDUNA – KOCHAM TO DBAM I.

22. SIGNAL IDUNA – KOCHAM TO DBAM II.

23. SUPER UBEZPIECZENIA.

24. TUZ UBEZPIECZENIA – UBEZPIECZENIE NNW DZIECI I MŁODZIEŻY.

25. TUZ UBEZPIECZENIA – UBEZPIECZENIE NNW PERSONELU OŚWIATY.

26. TUZ UBEZPIECZENIA – BEZPIECZNA NAUKA I.

27. TUZ UBEZPIECZENIA – BEZPIECZNA NAUKA II.

28. TUZ UBEZPIECZENIA (Natalia Tomczak).

29. TUZ UBEZPIECZENIA – OGÓLNE WARUNKI NNW DZIECI, MŁODZIEŻY I PERSONELU ,,BEZPIECZNA NAUKA”.

30. UNIQA.

31. GENERALI – BEZPIECZNY.PL (Iwona Błaszczyk).

32. GESTUM BROKER – PROGRAM BEZPIECZNE DZIECKO 2022/2023
ULOTKI

33. PZU – NNW NA NOWY ROK SZKOLNY 2022/2023 (Anna Salij-Kaczkowska).

Powrót do góry