Skip to content

 


Innowacja pedagogiczna – „Jak ryba w wodzie”.

O INNOWACJI SŁÓW KILKA.

Zajęcia z innowacji „Jak ryba w wodzie”  przeznaczone są dla uczniów z wadami postawy nie wymagającymi jeszcze postępowania rehabilitacyjnego. Są to dzieci u których wady postawy są wynikiem słabego umięśnienia, dystonii mięśniowej oraz nieprawidłowego nawyku utrzymania prawidłowej postawy ciała. Ćwiczenia w wodzie zapobiegają powstawaniu wad postawy i przeciwdziałają już istniejącym. Poprzez przedstawienie różnych ćwiczeń korekcyjnych w wodzie i naukę pływania jako jedną z najciekawszych form aktywności ruchowej wdrażają dzieci do bezpiecznego uprawiania sportów wodnych.

Anna Michalewska

Zajęcia gimnastyki korekcyjnej w wodzie prowadzi p. Ania Michalewska.

Powrót do góry