Skip to content
 • Bogata baza szkoły wraz z niezbędnymi pomocami dydaktycznymi;

 • Dwie pracownie informatyczne z nowoczesnym sprzętem multimedialnym;

 • Dwie sale gimnastyczne, basen, pomieszczenie do gimnastyki korekcyjnej, boisko do piłki nożnej, koszykówki i tenisa ziemnego;

 • Biblioteka z czytelnią, świetlica, stołówka i gabinet higienistki;

 • Nauka pływania od pierwszej klasy;

 • Kółko teatralne KORCZAKI;

 • Bogata oferta zajęć pozalekcyjnych (kółka przedmiotowe, wokalne, poetyckie, instrumentalne,  językowe, itp.);

 • Pomoc uczniom mającym trudności w nauce (zajęcia dydaktyczno– wyrównawcze, zajęcia kompensacyjno – korekcyjne, logopedyczne);

 • Opieka pedagoga szkolnego i logopedy;

 • Rozbudowany system pomocy socjalnej dla rodzin ubogich i dzieci romskich

 • Świetlica szkolna. Czynna od 6.45 do 16.45;

 • Samorząd Uczniowski pozwalający uczniom wykazywać się zdolnościami organizacyjno-twórczymi;

 • Prężnie działająca Rada Rodziców;

 • Szkoła otwarta dla studentów realizujących praktyki pedagogiczne;

 • Szkolenia dla rodziców w zakresie wsparcia procesu nauczania i wychowania dziecka.

Powrót do góry