Skip to content

         Przedstawiamy pakiety ubezpieczenia dla uczniów w nowym roku szkolnym. Rodzice mogą dokonać indywidualnie wyboru oferty przedstawionej poniżej: 

 1. Allianz
 2. ERGO HESTIA – bezpieczne dziecko
 3. ERGO HESTIA
 4. Generali – NNW SZKOLNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY.
 5. InterRISK – Ubezpieczenie NNW dla dzieci i młodzieży szkolnej
 6. InterRISK – Ubezpieczenie EDU PLUS
  postanowienia dodatkowe.
 7. InterRISK  – ubezpieczenie NNW szkolne
 8. InterRISK- wzorowe ubezpieczenie szkolne  
 9. InterRISK z rabatem
 10. InterRISK – UBEZPIECZENIE NNW DLA DZIECI ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I PONADPODSTAWOWYCH
 11. InterRISK (Dominika Szmigiel, tel. +48 570 106 052; Karolina Kojs, tel. +48 570 106 004 )
 12. InterRISK (Dominika Szmigiel, tel. +48 570 106 052; Karolina Kojs, tel. +48 570 106 004)
 13. InterRISK – ubezpieczenie NNW dzieci i młodzieży
 14. InterRISK – ubezpieczenie NNW dzieci i młodzieży
 15. PZU EDUKACJA I
 16. PZU EDUKACJA II
 17. PZU – KOCHAM TO DBAM
  OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NNW PZU
  POSTANOWIENIA DODATKOWE
 18. PZU
  informacje ogólne
  warunki
 19. TUZ – bezpieczna nauka
 20. TUZ
  a. Ogólne warunki ubezpieczenia.
  b. Tuz – bezpieczna nauka.
  c. Tuz – ubezpieczenia.
 21. TUZ – UBEZPIECZENIE NNW DZIECI I MŁODZIEŻY!
 22. TUZ- bezpieczna nauka
 23. TUZ
  OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKUDZIECI, MŁODZIEŻY I PERSONELU W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH
  TABELA NORM OCENY PROCENTOWEJ TRWAŁEGO USZCZERBKU NA ZDROWIU WSKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU
 24. UNILINK
 25. UNIQA
  informacje
  ogólne warunki ubezpieczenia
  ubezpieczenie szkolne
Powrót do góry