Skip to content

     W tym tygodniu zapraszamy wszystkich na wystawę „Ojcowie Niepodległości”, która znajduje się na pierwszym piętrze. Jest ona poświęcona osobom, dzięki którym państwo polskie po 123 latach niewoli powróciło na mapę Europy. Wystawa została zorganizowana dzięki inicjatywie Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 2 w Głubczycach i przy współpracy z Przedszkolem nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kubusia Puchatka   w Głubczycach oraz Szkołą Podstawową z Oddziałem Przedszkolnym im. M. Konopnickiej w Grobnikach. Dziękujemy za pomoc i zaangażowanie, bo tego typu przedsięwzięcia wzmacniają patriotyzm u najmłodszych.

Wysiłek wielu Polaków, trud i ofiara poniesiona na frontach I wojny światowej oraz aktywne działania dyplomatyczne doprowadziły do narodzenia się II Rzeczypospolitej. Liderami tego procesu byli tytułowi Ojcowie Niepodległości. Znajdowali się wśród nich dyplomaci, żołnierze, politycy i artyści oraz działacze społeczni. Reprezentowali różne poglądy polityczne, różnili się przynależnością społeczną i religijną, urodzili się pod różnymi zaborami. Mimo to potrafili zjednoczyć się wokół nadrzędnego celu – Niepodległości. Pozostali oni wierni własnym poglądom i wykorzystując sprzyjające warunki zewnętrzne, poprowadzili Polaków ku WOLNOŚCI.

Powrót do góry