Skip to content

         Uczniowie klas pierwszych, we wtorek (19.11.2019r.) – kl. 1a oraz w piątek (22.11.2019r.) – kl. 1b, zostali uroczyście przyjęci w poczet czytelników biblioteki szkolnej.

Najmłodsi zostali zapoznani z regulaminem korzystania z biblioteki szkolnej oraz czytelni. Poznali również księgozbiór. Uczniom zostały odczytane „Prośby książek”. Nowi użytkownicy biblioteki złożyli uroczyste ślubowanie czytelnicze oraz otrzymali na pamiątkę tego ważnego dla nich wydarzenia zakładki do książek. Podpisali również następujące zobowiązanie:

„My uczniowie pierwszej klasy tobie książko przyrzekamy, że szanować cię będziemy, krzywdy zrobić ci nie damy.”

Lekcja zakończyła się uroczystym pasowaniem na czytelnika. Tego dnia pierwszoklasiści mogli również po raz pierwszy wypożyczyć książkę w bibliotece szkolnej.

Powrót do góry