Skip to content

ZAPROSZENIE

Dyrekcja i nauczyciele matematyki
Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Głubczycach  mają przyjemność
zaprosić uczniów Państwa szkoły do udziału
w I edycji  Konkursu Matematycznego o Puchar Przechodni Starosty Powiatu
Głubczyckiego
w dniu 11 kwietnia 2024r. o godzinie 9.00

Celem konkursu jest pobudzenie i rozwijanie zainteresowań matematycznych
wśród uczniów.

Konkurs daje uczniom także możliwość sprawdzenia swoich umiejętności
jeszcze przed egzaminem ósmoklasisty.

Mamy ogromną nadzieję, że udział w organizowanym przez nas konkursie
będzie ciekawą propozycją dla tych uczniów, którzy są szczególnie zainteresowani matematyką.
Zachęcamy wszystkich nauczycieli.

ZGŁASZANIE UCZESTNIKÓW:

TELEFONICZNIE :   883 601 360
E-MAIL:  lo@ zso.powiatglubczycki.pl

 

Konkurs Matematyczny o Puchar Starosty Powiatu Głubczyckiego

Regulamin Konkursu Matematycznego

 

 1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Ogólnokształcących w Głubczycach.
 2. W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych.
 3. Etapy konkursu Konkurs przebiega w jednym etapie organizowanym w ZSO w Głubczycach.
 4. Szkoły podstawowe otrzymują pismo skierowane do dyrektorów szkół zawierające zaproszenie oraz regulamin konkursu.
 5. Konkurs odbywa się w terminie (dzień, godzina) podanym przez organizatora w zaproszeniu.
 6. Każda szkoła może zgłosić jedną drużynę trzyosobową. W sytuacji, gdy szkoła nie jest w stanie wystawić drużyny trzyosobowej, może zgłosić jednego lub dwóch uczniów.
 7. Wynik drużyny jest sumą punktów zdobytych przez członków tej drużyny.
 8. Drużyna, która zdobyła pierwsze miejsce, otrzymuje Puchar Starosty Powiatu Głubczyckiego.
 9. Szkoła, której drużyna zdobyła Puchar Starosty Powiatu Głubczyckiego, ma prawo w następnym roku szkolnym zgłosić dwie drużyny.
 10. Puchar jest przechodni.
 11. W zgłoszeniu do konkursu należy przy każdym nazwisku ucznia podać imię i nazwisko nauczyciela  go uczącego.
 12. Zakwalifikowani uczniowie zgłaszają się na konkursu pod opieką nauczyciela.
 13. Uczniowie zgłaszający się do konkursu muszą mieć przy sobie ważną legitymację szkolną, przybory matematyczne (cyrkiel, linijka) i przybory do pisania. Nie można używać kalkulatorów.
 14. Zwycięzcy zostaną zaproszeni na uroczyste rozdanie nagród odrębnym pismem.
 15. Opiekunowie laureatów i finalistów otrzymają podziękowanie za osiągnięcia w pracy z uczniem zdolnym.
 16. Zakres wymaganej wiedzy i umiejętności:
  Tematyka zadań konkursowych obejmuje podstawę programową kształcenia ogólnego matematyki realizowaną w szkole podstawowej, z uwzględnieniem podwyższonego stopnia trudności.
 17. Sytuacje nie przewidziane regulaminem rozstrzyga organizator konkursu.

 

Skład Komisji Konkursu Matematycznego :

W skład Komisji Konkursu Matematycznego dla szkół podstawowych wchodzą nauczyciele matematyki                  ZSO w Głubczycach przygotowujący zadania.

Cele konkursu:

 • doskonalenie i popularyzacja wiedzy i umiejętności matematycznych wśród uczniów szkół podstawowych,
 • mobilizowanie uczniów do samodzielnej i systematycznej pracy,
 • podnoszenie poziomu umiejętności stosowania wiedzy matematycznej,
 • rozwijanie pasji matematycznych uczniów.
Powrót do góry