Skip to content

       22 kwietnia to Światowy Dzień Ziemi, jednak nasza głubczycka ” Dwójka ” świętowała już od 18 kwietnia, kiedy to zorganizowaliśmy uroczysty apel, na który zaprosiliśmy znakomitych gości. Wiedzę na temat znaczenia drzew i stanie zalesienia naszego regionu przekazał zastępca nadleśniczego pan Marek Kleczewski z PGL Nadleśnictwa Prudnik w bardzo ciekawej prelekcji.

     Nasi goście z Głubczyckich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  podczas  prezentacji zaznajomili dzieci z zagadnieniami stanu i znaczenia wody na Ziemi. Bardzo dziękujemy
za przekazaniem tej wiedzy panu dyrektorowi Marcinowi Grabuńczykowi, pani inspektor Joannie Papudze.

     Z radością i wdzięcznością gościliśmy tego dnia również uznanego społecznika naszego regionu oraz Sołtysa miejscowości Grobniki pana Pawła Buczka,  który przybliżył dzieciom wiedzę o  konieczności dbania  o najbliższe środowisko, o naszą wspólną ” Małą Ojczyznę”.
Jemu również należą się podziękowania, za podarowanie naszej szkole piękniej i rosłej lipy. Została ona nazwana „Drzewem Życia”  i  posadzona w okolicy szkoly tego ważnego dnia, jakim jest Dzień Ziemi. 

Sądzimy, że wiedza o Ziemi, która jest naszym wspólnym domem: ludzi, zwierząt i roślin – warta jest propagowania. Zwłaszcza obecnie, gdy działalność człowieka doprowadza do dewastacji planety. Skutki zanieczyszczeń są bardzo dotkliwe. Każdy z nas może i powinien prowadzić ekologiczny styl życia, który polega  na egzystencji w zgodzie z naturą i troszczeniu się o przyrodę.

Uważamy, że bardzo ważne jest budzenie wśród dzieci i młodzieży poczucia współodpowiedzialności za stan środowiska oraz wychowanie w duchu miłości i poszanowania przyrody.  

Powrót do góry