Skip to content

                 

    Zobaczmy, by pamiętać – poznajmy, by zrozumieć

UCZYMY SIĘ POLSKI

       W dniach od 24 stycznia do 2 lutego2023r. prezentowaliśmy w naszej szkole wystawę
pt. ,,Drogi Nadziei. Niezwykłe losy Sybiraków”.

      Na 15 planszach przedstawiono losy Sybiraków – Polaków wygnanych ze swoich domów
na Kresach Wschodnich i przymusowo osiedlonych przez władze sowieckie na Syberii i w Kazachstanie. Wielu spośród tych ludzi trafiło do Armii gen. Andersa i dzięki temu opuściło „nieludzką ziemię”. Wśród osób opuszczających łagry byli starcy, kobiety i dzieci. Droga cywilów do Polski była długa, nierzadko wiodła przez kolonie brytyjskie rozsiane po egzotycznych krainach. Po zakończeniu II wojny światowej część z nich osiedliła się na ziemi głubczyckiej.

      Autorem opracowania, które posłużyło do przygotowania wystawy, jest dr Arkadiusz SZYMCZYNA, głubczycki historyk, wielki miłośnik i znawca kresów wschodnich, posiadacz imponującego archiwum zdjęć i dokumentów.

     Wystawa i publikacja „Drogi nadziei. Niezwykłe losy Sybiraków” powstały w ramach projektu Stowarzyszenia Odra-Niemen przy wsparciu finansowym Fundacji Orlen. Partnerami projektu są Instytut Śląski w Opolu i środowisko podsudeckie Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej.

    Uczniowie naszej szkoły obejrzeli wystawę w ramach lekcji historii, a tematykę przybliżyły im nauczycielki historii: p. Elżbieta Tantała oraz p. Ewa Lorek – Junka.

    Osoby, które zaangażowały się w wystawę, otrzymały książkę ,,Drogi nadziei. Niezwykłe losy Sybiraków” dr. Arkadiusza SZYMCZYNY z autografem autora.

Powrót do góry