Skip to content

          Dnia 8 listopada odbyła się w naszej szkole popołudniowa uroczystość dla rodziców i opiekunów z okazji Święta Odzyskania Niepodległości. Podczas spotkania istniała możliwość zakupu cegiełki i wsparcia projektu zamontowania klimatyzacji wraz z ozonowaniem klas szkolnych. Patriotyczny charakter uroczystości podkreśliły kotyliony w barwach narodowych, które były wręczane  zaproszonym gościom.

Uczniowie klas 5a i 5b przygotowali wspaniały i wzruszający spektakl pt. „ BYŁAŚ – JESTEŚ – BĘDZIESZ”. Młodzi aktorzy w bardzo obrazowy sposób  przedstawili drogę Polski
do odzyskania niepodległości.  Podczas uroczystości przypomniane zostały  lata niewoli Polski, począwszy od dnia, kiedy Polska jako niepodległe państwo przestało istnieć na mapie Europy, przez dzieje narodu polskiego w okresie zaborów, wypełnionego walką o wyzwolenie aż do dnia, w którym wzeszła jutrzenka wolności. Przekazywane treści były przeplatane patriotycznymi pieśniami w wykonaniu szkolnego chóru pod kierunkiem
p. W. Walków,  oraz recytacjami wierszy, co zapewne przyczyniło się do głębszego przeżywania tych chwil. Nad całością tego przedsięwzięcia czuwały wychowawczynie klas piątych : p. M. Szymczyna i p. B. Konopnicka – Sarota.
W dalszej części programu wystąpili uczniowie naszej szkoły z repertuarem rozrywkowym – „ RADOŚĆ JEST W NAS”. Po raz pierwszy zaprezentował się na scenie Szkolny Zespół Tańca Ludowego. Młodzi tancerze wykonali Krakowiaka. A Szkolny Zespół Taneczny „Fiku Miku” zatańczył Pszczółkę. Opiekunem zespołów tanecznych jest p. A. Michalewska.
Następnie przyszedł czas na występy młodszych uczniów naszej szkoły.
Uczniowie kl. 3 a pod kierunkiem p. B. Liphardt,  wystąpili z rytmiczną piosenką.
Później uczennice naszej szkoły, a zarazem uczennice Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia, zaprezentowały swoje umiejętności gry na instrumentach.

Następnym punktem programu była ciekawa prezentacja multimedialna społeczności uczniowskiej pt. „ TACY JESTEŚMY”.

Na zakończenie spotkania zgromadzona na widowni publiczność wysłuchała Koncertu Chóru Liceum Ogólnokształcącego w Głubczycach, pod dyrekcją p. T. Eckerta.

Publiczność gromkimi brawami oklaskiwała artystów, a p. dyrektor szkoły E. Błażków i przewodniczący Rady Rodziców p. Wiktor Wojnarski podziękowali za zaangażowanie w piękne  przedsięwzięcie.

Powrót do góry