Skip to content

Regulamin Szkolnego Konkursu Informatycznego na prezentację multimedialną

 1. „Hejt” jako mowa nienawiści w Internecie w doświadczeniu ucznia

Rok szkolny 2019/2020

Adresaci konkursu:

uczniowie klas V-VIII

Praca wykonana w programie MS Power Point (do 20 slajdów zapisanych jako prezentacja Power Point). Prezentację można wykonać w zespołach dwuosobowych. Obowiązkowymi elementami prezentacji są: slajd tytułowy oraz slajd końcowy, który podaje źródła wykorzystanej informacji. Elementy zastosowane w prezentacji, a podnoszące jej ocenę to: tło slajdu, hiperłącza, animacja obiektów, przejście slajdu, dźwięk jako tło muzyczne.

Cele konkursu:

 • Poszerzenie świadomości wokół zjawiska hejtowania.
 • Zaprezentowanie sposobów reagowania na tego typu treści.
 • Poszukiwanie alternatywnych sposobów wyrażania swojej opinii.
 • Rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną.
 • Kształtowanie umiejętności selekcji potrzebnych informacji.
 • Wdrażanie do korzystania z różnorodnych źródeł informacji z poszanowaniem praw autorskich.

 

 • Pliki należy nazwać własnym imieniem i nazwiskiem i przesłać na adres: aka661@op.pl
 • Termin oddania prezentacji do 30.11.2019r.
 • W prezentacji powinny być zamieszczone informacje o wykorzystanych materiałach źródłowych oraz o autorze pracy.

 

Sposób oceny zadań konkursowych:

Prace powinny być wykonane w sposób interesujący i przyciągający uwagę, charakteryzować się oryginalnym ujęciem tematu, zawierać ciekawostki oraz być napisane z zachowaniem poprawności językowej.

 

Dodatkowo będą oceniane:

 • samodzielność,
 • estetyka i efekt wizualny,
 • zawartość prezentacji,
 • szata graficzna,
 • przejrzystość,
 • techniczna poprawność wykonania.

Atrakcyjne nagrody zostaną uroczyście wręczone podczas Dnia Patrona Szkoły.

   Prace przesłane na konkurs stają się własnością Organizatora konkursu, którym jest Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Głubczycach i mogą być wykorzystane w celach dydaktycznych i reklamowych (też elektronicznych). Przesyłając pracę na konkurs opiekun prawny (rodzic) autora zgadza się na jej późniejsze upowszechnianie przez Organizatora, w tym na zamieszczenie przez Organizatora imienia i nazwiska autora pracy oraz danych placówki.

 

Organizator konkursu: Szkoła Podstawowa nr 2 w Głubczycach

Opiekun: Joanna Mróz

 

Powrót do góry