Skip to content


Dnia 08.06.2018 r. odbyły się zajęcia na temat krajów Wschodu. Prowadzone były one przez studentów z międzynarodowej wymiany. Brali w nich udział -Ulkar pochodząca z Azerbejdżanu, Cloe z Chin oraz Utsav z Indii. Studenci opowiadali ciekawostki na temat swoich krajów, poznaliśmy legendy z tymi państwami związane oraz została nam przybliżona kultura i obyczaje tam panujące. Dzięki opowieściom i rozmowom bliżej poznaliśmy naszych nowych znajomych. Wszyscy oni biegle posługiwali się językiem angielskim jednak ich zrozumienie i komunikacja z nimi nie sprawiała nam większego kłopotu. Była to bardzo przydatna lekcja, ponieważ dzięki niej zdaliśmy sobie sprawę, jak ważna jest znajomość języków obcych (w tym przypadku języka angielskiego).

Uczniowie klasy 5a i 5b  


W ramach projektu pt: Rozwijamy potencjał uczniów szkół w Gminie Głubczyce” na zajęciach z języka angielskiego z grupą uczniów klasy 5a w II semestrze realizowane były tematy świąteczne Valentine’s Day i Easter. Uczniowie rozwijali i doskonalili swoje umiejętności językowe w obszarze znajomości środków językowych i funkcji językowych , rozumienia tekstów pisanych oraz rozumienia ze słuchu, jak również poszerzali znajomość słownictwa związanego z danym działem tematycznym. Z wielkim zaangażowaniem wykonywali prace projektowe,np. My School Timetable, Spring Time and Famous Polish People.
WE HAD LOTS OF FUN!


Zajęcia rewalidacyjno –  wychowawcze.
  

   


Od października 2017 r. w naszej szkole prowadzone są dodatkowe zajęcia z języka angielskiego dla uczniów w ramach projektu „Rozwijamy potencjał uczniów szkół w gminie Głubczyce”. Biorą w nich udział chętni uczniowie klasy 5a-4 dziewczynki oraz czterech chłopców. Na zajęciach uczniowie wyrównują braki w wiadomościach, rozwijają swoje umiejętności i kompetencje językowe, wzbogacają i utrwalają słownictwo z danego rozdziału poprzez pracę ze słownikiem dwujęzycznym, wykorzystanie internetu do wyszukiwania potrzebnych informacji,wykonywanie projektów w parach oraz grupach oraz użycie tablicy interaktywnej do gier i zabaw językowych, jako powtórzenia wprowadzanych treści. Do tej pory zostały zrealizowane następujące bloki tematyczne: „Nadeszła jesień”, „Tworzenie akt osobowych” oraz „Jak Święta Bożego Narodzenia obchodzone są w różnych krajach”.

W ramach projektu z j. angielskiego w  zajęciach uczestniczą również uczniowie klas 3 i 4. Podczas zajęć wykonali własną pacynkę, przygotowali lekcję o Halloween, stworzyli plakat swojego tornistra szkolnego oraz plakat ulubionej zabawki.


Realizacja zajęć dodatkowych obejmujących indywidualizację pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi.
Zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze.
         


Zajęcia przyrodnicze metodą eksperymentu
Od pomiarów do prognozy – zajęcia w stacji klimatologicznej w Chorzowie.
    
Wykonujemy z plasteliny model komórki roślinnej i zwierzęcej.
      
Tęcza w słoiku – eksperyment naukowy
  
 Co to jest podciśnienie?Świat w powiększeniu, czyli obserwacja za pomocą mikroskopu.

 


Zajęcia projektowe z języka niemieckiego dla klasy 5.
1. Ćwiczymy odczytywanie godzin potocznie i urzędowo.

        

2. Opisujemy nasz dzień i czynności wykonywane w ciągu każdego dnia.

                

3. Ćwiczymy zaimki dzierżawcze.

        

4. Opisujemy pogodę i pory roku.

            

Powrót do góry