Skip to content
Czy istnieją drzewa starsze od dinozaurów?
Uczniowie oglądali film przewodniczy z najstarszymi drzewami. Dowiedzieli się, że najstarszym drzewem w Polsce, jest cis pospolity, liczący 1.500 lat, rosnący w Henrykowie Lubańskim. Najstarszym drzewem na świecie jest drzewo Matuzalema, odmiana sosny, która liczy 5.000 lat, a rośnie w Kalifornii.
Następnie uczniowie w terenie, obserwowali dęby. Oglądali pień, koronę i korę dębu. Mierzyli obwód, a na podstawie mchu, określali kierunki świata.
Na zajęciach w klasie zapoznali się z metodą obliczania wieku, ściętego drzewa.
.

 


W roku szkolnym 2019/2020 klasa 3b będzie uczestniczyć w ogólnopolskim projekcie Akademia leśna. Jak tropić ślady w przyrodzie? Organizatorem projektu jest ponownie Fundacja Uniwersytetu Dzieci. 
W ramach tego projektu będzie zrealizowany cykl wartościowych lekcji wzbogacających wiedzę dzieci o ekosystemie leśnym. Dzięki nim uczniowie dowiedzą się, jakie jest znaczenie lasu dla roślin, zwierząt i ludzi. Będą również uczestniczyć w wielu badawczych aktywnościach, które wzmocnią ich naturalną ciekawość, rozwiną umiejętność krytycznego myślenia, a także wzmocnią kompetencje społeczne.
W czasie tego projektu scenariusze zajęć lekcji, będą zgodne z podstawą programową i opierać się będą na metodzie pytań i doświadczeń.


W tym roku szkolnym klasa 2 B zgłosiła się do projektu Przyroda z klasą. Organizatorem projektu jest Fundacja Uniwersytet Dzieci, która od 11 lat działa na rzecz rozwoju edukacji i popularyzacji nauki.
W ramach projektu będzie zrealizowany cykl wartościowych lekcji przyrodniczych. Dzięki nim uczniowie będą kształtować kompetencje społeczne, poznają wiele gatunków roślin i zwierząt i dowiedzą się, jak człowiek wpływa na przyrodę.
Projekt obejmuje scenariusze zajęć tworzone przez naukowców na bazie wypracowanej przez Fundację Metody Pytań i Doświadczeń. Jej celem jest kształcenie myślenia naukowego, opartego na stawianiu pytań badawczych, przeprowadzenie procesu badawczego oraz wyciąganie wniosków z przeprowadzonych badań. Scenariusze są zgodne z nową podstawą programową. Klasa będzie korzystała z zestawu edukacyjnego inspirowanego teatrem Kamishibai – „Czy wiesz jak żyje jeż?”


Pierwsze zajęcia z uczniami dotyczyły emocji- Jakie emocje mają ludzie? Rozmawialiśmy w czasie zajęć czym są emocje? Jakie znamy emocje? Po co są emocje? Którymi emocjami ludzie różnią się od zwierząt?
Uczniowie oglądali film, o tym jak zwierzęta potrafią wyrazić swoje emocje. Układali puzzle- emocje: Strach, Wstręt, Złość, Smutek, Radość. Bawiły się w zabawy, które wyrażały różne emocje dzieci.

    


Na następnych zajęciach uczniowie klasy 2 B dowiedzieli się, gdzie mieszkają jeże? Jak zbudować kryjówkę dla jeża?

Uczniowie z chęcią obejrzeli film o różnych schronieniach zwierząt. Z zaciekawieniem zapoznały się z trybem życia jeży, dzięki sympatycznemu jeżykowi Zoja. Bardzo zaangażowali się wykonaniem budki dla jeża wg podanej instrukcji. Następnie gotowe budki dla jeży znalazły swoje miejsce w pobliżu szkoły. Uczniowie z zaciekawieniem przyswajają informacje o życiu zwierząt. Ustalali zagrożenia przyrody, wynikające z postępowania człowieka.

      


Podczas następnych zajęć z projektu, uczniowie uświadomili sobie, że każdy ma wpływ na stan środowiska naturalnego. Niektóre ulice i drogi ograniczają wędrówki zwierząt. Nie mogą one znaleźć nowych źródeł pożywienia oraz mają mniejsze szanse na spotkanie zwierząt swojego gatunku. Dzieci oglądały film i obserwowały ruch uliczny w mieście.

Następnie tworzyły pracę plastyczną przedstawiającą negatywne konsekwencje tego zjawiska. Kolorowymi kredkami świecowymi rysowały przyrodę, potem zamalowały obrazek czarną kredką (smog), wydrapywały nożyczkami kolor czarny, który skrywał kolorową przyrodę.

Uczniowie z zajęć, dowiedzieli się o sposobach ograniczenia, negatywnego ruchu samochodowego w mieście.


Następne zajęcia projektu dotyczyły tematu Jak chronić wodę przed zanieczyszczeniami?
Dzieci z ciekawością obejrzały film dotyczący zanieczyszczenia Kosmosu. Następnie przeprowadziły doświadczenie o krążeniu wody w przyrodzie. Podczas zajęć stwierdzily, że Ziemię i wody oraz wody podziemne mogą zatruwać śmieci. Dlatego ważna jest segregacja śmieci i recykling.
Uczniowie wykonali prace plastyczne-chronimy naszą planetę.


Kasa 2 b zakończyła projekt Przyroda z klasą 1-3. Dzięki udziałowi w projekcie uczniowie poznali podstawowe gatunki roślin i zwierząt. Dowiedzieli się jak chronić przyrodę i segregować śmieci. Ustalili, że przyroda jest fascynująca.
Otrzymaliśmy certyfikat udziału w projekcie oraz dyplom dla klasy. Każdy z uczestników otrzymał na pamiątkę indeks z naklejkami.

Powrót do góry