Skip to content

          Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Misją tego projektu jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań.

W ramach pozyskanych pod koniec 2021 roku środków, nasza szkoła zakupiła nowoczesny sprzęt o łącznej wartości 120000 zł. Otrzymana kwota pozwoliła na zakup wyposażenia technicznego służącego rozwijaniu kompetencji przyszłości – współpracy, interdyscyplinarności, zdolności rozwiązywania problemów czy kreatywności, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym. 

Na lekcjach wychowawczych oraz zajęciach dodatkowych uczniowie we wrześniu korzystali z pomocy rozwijających wyobraźnię przestrzenną, kreatywne myślenie, zdolności manualne – słomek konstrukcyjnych. Nasi uczniowie, dzięki zajęciom z wykorzystaniem tych pomocy, mogli również kształcić umiejętność pracy zespołowej.

https://www.gov.pl/web/laboratoria

Powrót do góry