Skip to content

INFORMACJA W SPRAWIE ODBIORU LAPTOPÓW DLA
DZIECI SZKOLNYCH W RAMACH WSPARCIA DZIECI Z RODZIN PEGEEROWSKICH

 

Laptopy będą do odbioru w dniach od 2.09 do 9.09.2022 roku w następujących miejscach:

– w szkołach podstawowych dla dzieci ze szkół podstawowych (w godzinach pracy szkoły, laptopy dla dzieci , które skończyły 8 klasę będą też do odbioru w ich byłej szkole podstawowej),
SEKRETARIAT SZKOŁY,
– w Urzędzie Miejskim w Głubczycach pok. nr 11 w godzinach pracy urzędu dla dzieci i młodzieży ze szkół średnich i osób chodzących do szkół poza naszą Gminą.

WAŻNE!!
Odbiór laptopa wymaga podpisania umowy przez osobę pełnoletnią, która składała wniosek o przydział komputera, do umowy należy dostarczyć numer PESEL dziecka oraz swój numer dowodu osobistego.

INFORMUJEMY:
Wraz z umową otrzymacie Państwo naklejkę z logo projektu – zgodnie z zapisem umowy należy ją nakleić na obudowie zewnętrznej, na górnej części, w dniu przekazania laptopa staję się on Państwa własnością jednakże w związku z faktem trwałości projektu , który wynosi 2 lata będziecie Państwo zobowiązani złożyć oświadczenie w terminie do 31 maja 2023 roku oraz do 31 maja 2024 roku, że dalej posiadacie przedmiotowy komputer.
Komputery zostały ubezpieczone na okres 2 lat.

Powrót do góry