Skip to content

Rekrutacja

 

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Janusza Korczaka w Głubczycach przyjmuje zapisy uczniów
do klas I na rok 2022/2023

Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły
w dni robocze
od 8.00 do 15.00

Rekrutacja dla uczniów spoza obwodu od 1.03 do 9.04.2022 r.

 

Uczniowie spoza obwodu szkoły – wymagane dokumenty:

1. WNIOSEK O PRZYJĘCIE UCZNIA SPOZA OBWODU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W GŁUBCZYCACH.

2. OŚWIADCZENIE.

Uczniowie z obwodu szkoły – wymagane dokumenty:

1. WNIOSEK O PRZYJĘCIE UCZNIA Z OBWODU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W GŁUBCZYCACH.

2. OŚWIADCZENIE O MIEJSCU ZAMIESZKANIA RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW.

 

Powrót do góry