Skip to content

Nasze podwórko szkolne przechodzi generalny remont. W ramach projektu powstaje bezpieczna strefa dla uczniów, przeznaczona do odpoczynku i rozrywki.  Już wkrótce nasi uczniowie w czasie przerw lekcyjnych będą mieli możliwość bezpiecznego odpoczynku
na świeżym powietrzu.

Zakres prac obejmuje wymianę wszystkich nawierzchni utwardzonych płytkami, a także remont schodów między podwórkiem a boiskiem i budowę schodów wejściowych
do szkoły. W ramach poprawy dostępności basenu szkolnego, zlikwidowano bariery architektoniczne
i wybudowano pochylnię dla osób niepełnosprawnych poruszających
się na wózkach inwalidzkich. Na podwórku szkolnym stoją już nowe latarnie parkowe i naświetlacze, działa też profesjonalny monitoring. Pojawiły się także nowe ławki i kosze na śmieci. Wkrótce powstanie wiata na rowery ze stojakami. Aktualnie możemy już podziwiać trzy maszty flagowe z postumentem.

Wybudowana została nowa kanalizacja deszczowa, nowy wewnętrzny przewód wodociągowy i nowa wewnętrzna linia energetyczna do zasilania latarni i naświetlaczy.

Powstaje także nowe ogrodzenie placu szkolnego, będą też tereny zielone – nowe trawniki.

Remont podwórka dobiega końca. Już wkrótce będziemy mogli z niego korzystać.

Powrót do góry