Skip to content

Procedura wydawania legitymacji szkolnej i duplikatów legitymacji

w Szkole Podstawowej nr 2 w Głubczycach.

 

Legitymacje szkolne

Pierwsza legitymacja szkolna (po przyjęciu dziecka do szkoły) wydawana jest nieodpłatnie.

Nie pobiera się opłaty za sprostowania w legitymacji szkolnej (zmiana adresu, nazwiska).

W przypadku zmiany nazwiska należy dostarczyć dokument potwierdzający zmianę danych oraz posiadaną legitymację.

Duplikat wydaje się wtedy, gdy oryginał ulegnie zagubieniu, zniszczeniu lub kradzieży.

 

Zasady wydawania duplikatów legitymacji szkolnej

  1. W przypadku utraty oryginału legitymacji szkolnej rodzice ucznia mogą wystąpić  do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej z podaniem przyczyny ubiegania się o duplikat.
  2. Do wniosku należy dołączyć :

    –  podpisane aktualne zdjęcie legitymacyjne (nazwisko i imię, data  urodzenia);

    –  potwierdzenie wniesienia opłaty (wydruk potwierdzenia przelewu bankowego).

  1. Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu – 9 zł.

    4. Termin wykonania duplikatu legitymacji do 7 dni od momentu złożenia wniosku.

 

Opłaty:

Opłatę za duplikat legitymacji (9 zł) wnosi się na konto bankowe szkoły:
Szkoła Podstawowa nr 2 w Głubczycach
Nr konta 25 1090 2154 0000 0001 4393 5100

Tytuł przelewu „opłata za duplikat legitymacji – imię i nazwisko ucznia”

 

Poniżej wniosek o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej:


Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji

Powrót do góry