Skip to content

                                   LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI

 

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Janusza Korczaka w Głubczycach, uczestniczy w programie Ministerstwa Edukacji i Nauki „Laboratoria przyszłości”.

 

W ramach Laboratoriów Przyszłości szkoły otrzymają wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym. 

Laboratoria Przyszłości – film promocyjny poniżej:

W ramach pozyskanych pod koniec 2021 roku środków, nasza szkoła zakupiła nowoczesny sprzęt o łącznej wartości 120000 zł. Zakupiono  drukarkę 3D z akcesoriami, mikrokontrolery, stację lutowniczą, aparat fotograficzny, kamerę, sprzęt nagłaśniający, roboty z akcesoriami, a także wyposażyła szkolne stanowiska do prac technicznych i robotyki, materiały eksploatacyjne i pomoce dydaktyczne z biologii, fizyki, chemii i matematyki.

Pierwszy etap wykorzystania dostępnych środków dotyczył  60% pozyskanych funduszy. W ramach niego szkoła zamówiła wyposażenie podstawowe:

  • drukarki 3D z akcesoriami ( z aplikacjami, slicerami etc.)
  • pakiet filamentów
  • mikrokontrolery
  • sprzęt do nagrań (kamera, mikrofon, oświetlenie)
  • stację lutowniczą (do mikrokontrolerów)

Zamówione również zostały następujące pomoce  dydaktyczne:

  • okulary do wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości – ClassVR wraz z licencją
  • szafy na narzędzia
  • długopisy Banach 3D
  • klocki LEGO Education SPIKE prime

Doposażenie szkoły w nowy sprzęt i pomoce dydaktyczne pozwoli na uatrakcyjnienie dotychczasowego procesu zdobywania wiedzy oraz zdobycie praktycznych umiejętności przez uczniów. Uczniowie będą mogli uczyć się współpracy zespołowej poprzez kreatywność, interdyscyplinarność i wspólne rozwiązywanie zadań. Jednocześnie będą odkrywać ukryte talenty, rozwijać kompetencje przyszłości w zakresie nauk przyrodniczych, robotyki, technologii i inżynierii.

Żródło: https://www.gov.pl/web/laboratoria

Powrót do góry