Skip to content

Granty PGR wezwanie do uzupełnienia złożonych oświadczeń – konieczność udokumentowania zatrudnienia w PGR oraz wpisanie miejsca zamieszkania tej osoby.

Granty PGR wezwanie do uzupełnienia złożonych oświadczeń – konieczność udokumentowania zatrudnienia w PGR oraz wpisania miejsca zamieszkania tej osoby.

Szanowni Państwo w związku z otrzymaną informacją wszystkie oświadczenia, które zostały złożone w ramach Programu Granty PGR wymagają poświadczenia zatrudnienia członka rodziny wymienionego we wniosku:

„…Złożone oświadczenia podlegające weryfikacji … uznaje się za prawidłowo potwierdzone przez wnioskujących w przypadku udokumentowania ich następującymi dokumentami: zaświadczeniami lub innymi dokumentami wystawionymi przez instytucje organów publicznych. Informacje takie jak zeznania osób fizycznych, nie stanowią podstawy do uznania prawidłowego poświadczenia zatrudnienia w PGR…”.

Prosimy osoby, które nie dołączyły do swoich oświadczeń dokumentów potwierdzających fakt zatrudnienia członka rodziny oraz nie wpisały jej miejsca zamieszkania o złożenie stosownych dokumentów w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 grudnia 2021 r. do godz. 14.00.

Dokumenty należy składać w pok. nr 10 lub sekretariacie Urzędu Miejskiego
w Głubczycach wraz z wypełnionym i podpisanym formularzem składającego uzupełnienie do Oświadczenia.

W przypadku braku potwierdzenia zatrudnienia w PGR poświadczonego stosownym dokumentem złożone Oświadczenie nie będzie spełniało jednego z warunków kwalifikowalności, tym samym dziecko/osoba ubiegająca się nie otrzyma wsparcia
w postaci sprzętu komputerowego.

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu:

+48 77 485 23 20

   glubczyce-uzupelnienie-oswiadczenia

Powrót do góry