Skip to content

       18 października 2021 roku w ramach projektu „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”, „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego” oraz „Programu Ochrony Powietrza dla województwa opolskiego” odbyło się w naszej szkole spotkanie edukacyjne dla uczniów klas IV-VI.
Specjaliści do spraw doradztwa energetycznego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ciekawie opowiadali o niskiej emisji i odnawialnych źródłach energii.
Uczniowie poznali zasady działania elektrowni wodnej i farmy wiatrowej. Dowiedzieli się także o negatywnym wpływie spalania paliw kopalnych na zdrowie ludzi i zmiany klimatyczne.

Powrót do góry