Skip to content

Nadeszły wakacje, czyli zasłużony czas odpoczynku po 10 miesiącach nauki. To był trudny rok. Nauczanie zdalne, stacjonarne, hybrydowe…

Po wprowadzeniu sztandaru i odśpiewaniu hymnu, głos zabrała pani dyrektor szkoły Ewa Błażków, która gratulowała uczniom postępów w nauce, a rodzicom dziękowała za wzorowe wychowanie dzieci.

Zanim  jednak usłyszeliśmy ostatni dzwonek roku szkolnego 2020/2021, dokonaliśmy analizy wyników nauczania i zachowania za cały rok szkolny. Wyróżnieni i nagrodzeni zostali najlepsi z najlepszych, a podziękowania i listy gratulacyjne otrzymali rodzice szczególnie zaangażowani w życie szkoły.
Podziękowania za szczególne zaangażowanie w życie szkoły  otrzymali państwo Katarzyna i Wiktor Wojnarscy. 

Absolwenci szkoły, czyli uczniowie klas 8, oprócz świadectw otrzymali nagrody książkowe za wzorowe zachowanie i bardzo dobre wyniki w nauce, oraz za osiągnięcia sportowe i działalność w organizacjach uczniowskich.

Tytułem „Godny Patrona Szkoły” zostali nagrodzeni następujący uczniowie klas 8 :

Julia Podleśny, Michał Podleśny, Oliwia Rojek, Zuzanna Rostowska.

 

Statuetki „Prymusa” otrzymali uczniowie z najwyższą średnią ocen:

PRYMUS CZWARTOKLASISTÓW – Franciszek Michalewski

PRYMUS PIĄTOKLASISTÓW – Anna Kubów

PRYMUS SZÓSTOKLASISTÓW – Filip Kleczewski

PRYMUS SIÓDMOKLASISTÓW – Tomasz Witek

 

Nagrodzeni także zostali uczniowie ze 100 % frekwencją: Kacper Sitnicki, Paulina Mikler, Gracjan Buczak, Franciszek Michalewski, Filip Mikler, Szymon Krzysztofek, Aleksandra Tarasiewicz.
A także najlepsi czytelnicy biblioteki szkolnej: Zuzanna Michalewska, Maja Konrad, Milenka  Wojnarska.

Na zakończenie uroczystości pani dyrektor szkoły życzyła wszystkim wspaniałego wypoczynku, udanych i bezpiecznych wakacji.

A potem : „ Po raz ostatni zadźwięczał dzwonek. Jutro wakacje! Lekcje skończone!”

 

Uczniowie z tytułem Godny Patrona Szkoły

 

Prymusem w roku szkolnym 2020/2021 zostali:

 

 

 

 

Najlepsi czytelnicy:

 

Przewodniczący Rady Rodziców p. Wiktor Wojnarski wraz z żoną:

 

Powrót do góry