Skip to content

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w 2021r.

   Link do zapoznania się z wytycznymi poniżej:

WYTYCZNE EGZAMINACYJNE DLA KLAS 8

Powrót do góry