Skip to content

       Wielkanocny projekt pt. „Kolorowa Wielkanoc”, realizowany był podczas zajęć w naszej szkole, a jego uczestnikami byli uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Celem projektu było przedstawienie tradycji, zwyczajów związanych z Wielkanocą i integracja uczniów ze SPE oraz zapoznanie uczniów ze zwyczajem przygotowywania i ozdabiania pisanek różnymi sposobami.
Dzieci pracowały różnymi metodami, wykorzystano metodę praktycznego działania i wykonywania przydzielonych zadań. Było też rękodzieło. Projekt obejmował korelację przedmiotową.
Na zajęciach języka niemieckiego i angielskiego uczniowie poznali wielkanocne słownictwo i zwyczaje panujące w krajach anglojęzycznych i w Niemczech. Na zajęciach języka polskiego utrwalali nasze rodzime zwyczaje wielkanocne i zasady pisania życzeń świątecznych. Rewalidacja i zajęcia plastyczno – techniczne  przyniosły doskonalenie  zdolności manualnych, rozwijanie wyobraźni i inwencji twórczej, a także rozwijanie wrażliwości estetycznej. Zajęcia, na których poszły w ruch kolorowe kartki, farby i nożyczki, wdrażały  do zachowania ładu i porządku podczas pracy.
Podczas zajęć  informatycznych  uczennica klasy 8C  przedstawiła bardzo ciekawą, samodzielnie przygotowaną prezentację na temat Świąt Wielkanocnych. 

Uczniowie z wielkim zaangażowaniem pracowali nad projektem, a ich dzieła – świąteczne elementy, wprowadziły radosny nastrój na korytarzach szkolnych.  

Czekając na Wielkanoc, przedstawiamy efekty wspólnej pracy i piękne dzieła naszych uczniów.

Powrót do góry