Skip to content

W związku z zaistniałą sytuacją oraz zmianą harmonogramu egzaminu ósmoklasisty ustaloną przez dyrektora CKE 24 kwietnia 2020 r. dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych ulegają przesunięciu z 21-22-23 kwietnia 2020 r.  na :  16 – 17 – 18 czerwca 2020 r.

Powrót do góry