Skip to content

         Od 2020 roku zostaje wprowadzony nowy system opłat za obiady szkolne. Nie ulega zmianie termin dokonania wpłaty (opłata za dany miesiąc musi być dokonana do 15-stego każdego miesiąca). Zostaje zmieniona forma zapłaty. Należność proszę przekazać na konto numer:
                            25 1090 2154 0000 0001 4393 5100
Konto będzie aktywne dopiero od 2 stycznia 2020r.
Ważny jest tytuł przelewu, należy wpisać:
opłata za posiłki w miesiącu  …………… oraz podać imię i nazwisko dziecka.

Właścicielem rachunku jest SP2.

Nieobecności za czas choroby dziecka będą odliczane w kolejnym miesiącu.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 77 485 27 03.

Powrót do góry