Skip to content

      Uczniowie klasy 1b i 3 b uczestniczą w projekcie ” PRZYRODA Z KLASĄ”. Projekt realizowany jest pod patronatem Uniwersytetu dla Dzieci. Podczas zajęć lekcyjnych, jak i pozalekcyjnych ( kółko przyrodnicze), realizowany jest cykl wartościowych lekcji przyrodniczych. Zajęcia często odbywają się poza murami szkoły, na naszej szkolnej działce, w Ogródkach Działkowych przy ulicy Kochanowskiego. Opiekujemy się także skalnym klombem na podwórku szkolnym. Oprócz uczestnictwa w projekcie ” Przyroda z klasą”, uczniowie klasy 1 b i 3 b realizują odrębne  innowacje pedagogiczne. W klasowym kąciku przyrodniczym prowadzimy hodowlę dżdżownic i rybek akwariowych. Uczestnicząc w zajęciach przyrodniczych, uczniowie mają do dyspozycji różnorodne, naturalne środki dydaktyczne, oddziałujące jednocześnie na wszystkie zmysły.  A to sprzyja poznaniu, zapamiętywaniu i utrwalaniu wiedzy. Zajęcia przyrodnicze są atrakcyjną formą przyswajania wiedzy i wielką frajdą dla dzieci. 

Powrót do góry