Skip to content

      Na stronie ,,DLA RODZICA”, w zakładce  ,,USPRAWIEDLIWIENIE”,  znajduje się informacja o usprawiedliwianiu dziecka poprzez e – dziennik.
Opisana została krok po kroku procedura jak opiekun prawny może szybko dokonać usprawiedliwienia swojego dziecka. Istnieje również możliwość zaplanowania usprawiedliwienia dziecka z wyprzedzeniem w czasie.

 

 

Powrót do góry