Skip to content
„PRZYRODA TO WIELKA PRZYGODA”- innowację pedagogiczną o takim tytule realizowali uczniowie naszej szkoły w tym roku szkolnym. Zajęcia na szkolnej działce, mieszczącej się w kompleksie ogródków działkowych przy ul. Kochanowskiego, okazały się wspaniałym pomysłem i bardzo atrakcyjną formą przyswajania wiedzy przyrodniczej. Podczas zajęć w plenerze, dzieci zdobywały wiedzę na temat prac wykonywanych na działce i na temat sprzętu ogrodniczego potrzebnego do wykonywania tych prac. Uczniowie poznali nazwy narzędzi ogrodniczych oraz różne gatunki warzyw, owoców, kwiatów, drzew i krzewów, uprawianych na działce. Dzieci dowiedziały się, jaki pożytek przynoszą zwierzęta środowisku i jaki jest udział owadów w zapylaniu kwiatów.  Uczniowie z entuzjazmem przekopali glebę, następnie wygrabili dokładnie i zasiali warzywa i kwiaty. Posadzili także pomidory, które od razu przytwierdzili do palików. Popikowali  również  sadzonki kwiatów. Na zakończenie wszystkie zasiewy zostały podlane i przyszedł czas na odpoczynek na kocach  w cieniu jabłoni. Wspólna praca na działce integruje uczniów z różnych klas i wpływa na wszechstronny rozwój osobowości dzieci. Ponadto uczy efektywnego współdziałania w zespole i zgodnej pracy w grupie. Innowacja pedagogiczna” PRZYRODA TO WIELKA PRZYGODA” będzie realizowana w przyszłym roku szkolnym, gdyż zajęcia w plenerze są nieocenionym źródłem wiedzy i ogromną frajdą dla małych (i dużych) ogrodników.
Marzena Różnicka – Świercz
Powrót do góry