Skip to content
Serdecznie zapraszamy przyszłych uczniów klas pierwszych wraz z rodzicami,  na Dzień Otwarty, który odbędzie się dnia 4 kwietnia (czwartek) o godz. 17:00 w Szkole Podstawowej nr  2 w Głubczycach.
W programie: 
– spotkanie z p. dyrektor, która przedstawi ofertę edukacyjno  – wychowawczą naszej szkoły,
– krótki program artystyczny (aktorskie, taneczne i wokalne popisy naszych uczniów),
– prezentacja multimedialna przybliżającą codzienne zajęcia naszych uczniów w szkole,
– zwiedzane szkoły.
CO OFERUJEMY PRZYSZŁYM UCZNIOM KLASY PIERWSZEJ? 
Nasza szkoła mieści się w monitorowanym budynku w centrum miasta. W trosce o bezpieczeństwo naszych uczniów wprowadzony został monitoring wizyjny w szkole i na terenie przyszkolnym (20 kamer). Przy drzwiach wejściowych zamontowany został wideodomofon, a w czasie zajęć lekcyjnych drzwi wejściowe do szkoły są zamknięte. Kadra pedagogiczna składa się z wykwalifikowanych nauczycieli. W naszej szkole już od kilku lat funkcjonuje dziennik elektroniczny, dzięki któremu rodzice mają natychmiastowy dostęp do najważniejszych informacji dotyczących funkcjonowania dziecka w szkole. Rodzice na bieżąco kontrolują oceny, frekwencję, terminy sprawdzianów  i uwagi dotyczące zachowania dziecka. E- dziennik usprawnia przepływ informacji między rodzicami a nauczycielami. W naszej szkole nauka odbywa się w systemie jednozmianowym. Klasy 1-3 zajmują oddzielne piętro.  Wszystkie sale wyposażone są w projektory lub tablice interaktywne. Nasi uczniowie objęci są opieką wykwalifikowanych pedagogów, oligofrenopedagogów, pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy i pielęgniarki szkolnej. Przy szkole funkcjonuje basen, na którym uczniowie rozpoczynają naukę pływania już od pierwszej klasy. Realizowane są także zajęcia pozalekcyjne w wodzie. Zajęcia ruchowe odbywają się w dwóch salach gimnastycznych, w salce gimnastyki korekcyjnej a także na nowym boisku „Orliku”. Oprócz zajęć wychowania fizycznego realizowane są popołudniowe zajęcia dodatkowe. Dla chłopców treningi piłki nożnej, dla dziewcząt zajęcia wokalno – taneczne. Posiadamy pracownię informatyczną z nowoczesnym sprzętem multimedialnym, dwie pracownie języka angielskiego z tablicami interaktywnymi, bibliotekę szkolną, świetlicę i stołówkę. Świetlica jest czynna od 6:45 do 16:45. Począwszy od klasy pierwszej uczniowie uczą się drugiego języka obcego – języka niemieckiego. W ramach zajęć kółka przyrodniczego dla klas 1-3, realizowana jest innowacja pedagogiczna „Przyroda to wielka przygoda”. Zajęcia odbywają się na działce szkolnej, którą posiadamy w obrębie ogródków działkowych przy ul. Kochanowskiego. W naszej szkole działa kółko teatralne prowadzone przez p. Waldemara Lankaufa oraz chór szkolny prowadzony przez p. Tadeusza Eckerta. Powodzeniem wśród uczniów cieszą się liczne kółka przedmiotowe, wokalne, poetyckie, informatyczne, językowe, plastyczne, językowe. W naszej szkole oferujemy pomoc dla uczniów mających trudności w nauce. Dla nich prowadzone są zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, dydaktyczno – wyrównawcze i logopedyczne.
Serdecznie zapraszamy 4 kwietnia na Dzień Otwarty. Będzie to wspaniała okazja, by osobiście zobaczyć szkołę i podjąć decyzję o zapisaniu dziecka do pierwszej klasy. 
Powrót do góry