Skip to content

1. Celem konkursu jest:
– popularyzacja fizyki oraz umiejętność dostrzegania jej praw w zjawiskach zachodzących w środowisku człowieka,
– rozwój kreatywnego myślenia młodzieży poprzez planowanie i przeprowadzanie ciekawych eksperymentów fizycznych z udziałem światła,
– rozwijanie i doskonalenie umiejętności fotografowania,
– prezentacja najciekawszych tematycznie zdjęć i wykorzystanie ich w nauczaniu fizyki.
2. Konkurs jest skierowany do uczniów klas siódmych szkoły podstawowej.
3. Uczestnicy konkursu wykonują fotografie (jedną lub kilka) zjawisk fizycznych zaobserwowanych lub doświadczenia zaprojektowanego i wykonanego samodzielnie (zdjęcia nie wykonane samodzielnie nie będą brane pod uwagę).
Minimalny rozmiar fotografii – 10 cm x 15 cm. Zdjęcia mogą być barwne lub czarno- białe.
4. Do zdjęcia (zdjęć) należy dołączyć:
– dane autora (imię i nazwisko, klasa),
– opis zdjęcia ( tytuł nadany przez autora, okoliczności i sposób wykonania zdjęcia),
– opis sfotografowanego zjawiska fizycznego/ doświadczenia wykonanego samodzielnie.
5. Prace konkursowe należy dostarczyć do Organizatora Konkursu, Ewy Dąbrowy – nauczycielki fizyki.
6. Termin składania prac do 22 kwietnia 2019r.
7. Prace będą oceniane przez Komisję Konkursową.
8. Kryteria oceniania prac:

– oryginalność pomysłu zdjęcia,
– opis zjawiska fizycznego prezentowanego na zdjęciu,
– strona artystyczna fotografii.
9. Prace uczniów będą prezentowane na wystawie fotograficznej i opublikowane w Internecie. Dla najlepszych prac są przewidziane nagrody.

Powrót do góry