Skip to content

REGULAMIN KONKURSU RECYTATORSKIEGO
„WIERSZE ULUBIONEJ POETKI”

1. Organizator konkursu – biblioteka szkolna w Szkole Podstawowej nr 2
w Głubczycach.

2. Uczestnicy konkursu:

  • uczniowie klas I – III szkoły podstawowej,
  • uczniowie klas IV – V szkoły podstawowej.

3. Termin konkursu: 8 marca 2019r. godz. 12:00
4. Miejsce: biblioteka szkolna.
5. Cele konkursu:

  • rozwój zdolności recytatorskich uczniów;
  • prezentacja umiejętności artystycznych uczniów;
  • uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze;
  • rozbudzanie wrażliwości na piękno poezji oraz upowszechnianie kultury żywego słowa wśród dzieci i młodzieży.

6. Zasady konkursu:

  • Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach: recytacja uczniów klas I – III oraz recytacja uczniów kl. IV – V. Z każdej klasy max. 2 uczniów.
  • Kandydatów należy zgłosić do 6 marca do biblioteki szkolnej.
  • Uczniowie recytują jeden wiersz ulubionej poetki (dowolna tematyka).
  • Publiczność wyłoni swojego faworyta głosowaniem poprzez podniesienie ręki.

7. Nagrody
Spośród uczestników konkursu wyłonieni zostaną laureaci, którzy otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

Powrót do góry