Skip to content

Na terenach dzisiejszej Litwy, Łotwy, Białorusi i Ukrainy żyje już garstka żołnierzy Armii Krajowej i in.organizacji niepodległościowych. Razem ze swoimi rodzinami, Sybirakami i pomagającymi im polskimi środowiskami, tworzą wciąż silną, patriotyczną podstawę dla Rodaków w Polsce i poza jej granicami. Ciągle są dla nas wzorem męstwa, heroicznego poświęcenia oraz miłości do Ojczyzny.

Chcemy im pomagać!

Włączmy się do akcji: Pomoc Bohaterom na Kresach. Przynosimy: olej,ryż, cukier,mąkę, konserwy rybne i mięsne, warzywa i owoce w puszce, herbatę, kawę, kakao, słodycze, ciastka, czekolady, batoniki itp.
W/w produkty zbieramy do 20 grudnia 2018 r. Przynosimy je do klasy nr 5.

Powrót do góry