Skip to content

26 września 2018r., po raz kolejny obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Języków Obcych. Jego głównym celem było uświadomienie korzyści płynących z uczenia się języków obcych oraz podkreślenie ich roli i znaczenia. Inne cele to zachęcanie do przełamywania barier językowych w prezentowaniu swoich umiejętności lingwistycznych przed społecznością szkolną, propagowanie zdrowego współzawodnictwa oraz kształtowanie postawy szacunku wobec innych kultur.
Ponadto korzystając z prac uczniów klas 4-7 rozwieszonych w różnych częściach szkoły zawierających m.in. formy pozdrowień, pożegnań, uczniowie mieli możliwość poznania i wypowiadania się w zakresie języka francuskiego czy rosyjskiego. Dobrze wiedzieć jak przeprosić i podziękować np. po włosku. Można było sobie też przypomnieć jak wyglądają flagi różnych państw –tych bardziej i mniej znanych.

 

    

Powrót do góry