skip to Main Content

W tym roku przypada 227 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W naszej szkole szczególnie uroczyście pielęgnujemy polskie tradycje narodowe.
Dnia 30 kwietnia odbył się apel poświęcony rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Dla podniesienia rangi ważności tego wydarzenia, wszyscy uczniowie przyszli do szkoły w strojach galowych.
Aby upamiętnić ten doniosły fakt w historii Polski, uczniowie klasy 4 c pod kierunkiem wychowawcy p. W. Walidudy przygotowali ciekawą inscenizację artystyczną. Nad stroną muzyczną przedstawienia czuwał nasz nauczyciel muzyki p. W. Walków.
Apel rozpoczęto wprowadzeniem sztandaru i odśpiewaniem hymnu państwowego. Następnie młodzi aktorzy w obrazowy sposób przedstawili, jak doszło do pierwszego rozbioru Polski w 1772 roku a w konsekwencji do obrad Sejmu Wielkiego, podczas którego uchwalono pierwszą w Europie, a drugą na świecie, po Konstytucji Stanów Zjednoczonych, tak nowoczesną –  jak na tamte czasy ustawę. W dalszej części uroczystości uczniowie recytowali wiersze i śpiewali pieśni o tematyce patriotycznej.
Była to spora dawka historii dla wszystkich. Treści historyczne przeplatały się tego dnia, zarówno podczas zajęć lekcyjnych, podczas apelu, jak i w gablotach na korytarzach szkolnych i gazetkach w salach lekcyjnych. Tam pojawiły się biało –  czerwone flagi i białe orły na czerwonym tle, wykonane przez uczniów różnymi technikami plastycznymi. Celem głównym zarówno apelu, jak i zajęć lekcyjnych, było wzbogacenie historycznej wiedzy uczniów i kształtowanie szacunku do przeszłości minionych pokoleń. A skupienie widzów podczas trwania uroczystości, jak i powaga podczas zajęć lekcyjnych potwierdza fakt, że to się udało.

Marzena Różnicka –  Świercz

[foogallery id=”2363″]
Powrót do góry