skip to Main Content

POMOC PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

ZAJĘCIA KOREKCYJNO – KOMPENSACYJNE:

Zajęcia prowadzone przez Barbarę Wojciechowską:
KLASA 3 A – piątki 11.50 – 12.34 sala 29
KLASA 3 B – 1 grupa – poniedziałki 12.50 – 13.35, sala 29
KLASA 3 B – 2 grupa – środy 11.50 – 12.35, sala 22
KLASA 4 C – 1 grupa – wtorki 13.45 – 14.30, sala 29
KLASA 4 C – 2 grupa – piątki 13.45 – 14.30, sala 29
KLASA 4 D – piątki 8.00 – 8.45, sala 30
KLASA 5 A – piątki 12.50 – 13.35, sala 29
KLASA 5 C – 1 grupa- środy 12.50 – 13.35, sala 29
KLASA 5 C – 2 grupa- poniedziałki 13.45 – 14.30, sala 29
KLASA 6 A i 6 C- czwartki 13.45 – 14.30, sala 29
KLASA 6 B – środy 13.45 – 14.30, sala 29
KLASA 7 B i 7 C – wtorki 14.35 – 15.20, sala 29

Zajęcia prowadzone przez Anetę Walidudę:
KLASA 4 B i 5 D – wtorki 13.45 – 14.30, sala 24
KLASA 5 B – poniedziałki 12.50 – 13.35, sala 24
KLASA 5 C – wtorki 12.50 – 13.35, sala 24
KLASA 5 D – piątki 12.50 – 13.35, sala 24

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO – WYRÓWNAWCZE
ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO – WYRÓWNAWCZE Z EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ
KLASA II A i II B – B. Kaczmar – poniedziałki 6 lekcja
KLASA III A – B.Liphardt – wtorki 6 lekcja
KLASA III B – M. Różnicka – Świercz – piątki 6 lekcja

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO WYRÓWNAWCZE Z JĘZYKA POLSKIEGO
KLASA IV A i IV D – M. Szymczyna – czwartki 7 lekcja
KLASA IV B i IV C – E.Łoboda – czwartki 7 lekcja
KLASA V A i V D – E. Łoboda – wtorki 7 lekcja
KLASA V B i V C – A. Dobrowolska
KLASY VI i VII – M. Szymczyna – wtorek 8 lekcja

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO – WYRÓWNAWCZE Z MATEMATYKI
KLASA IV C – M. Kosiorowska – Witek – środy 7 lekcja
KLASA IV B i IV D – W. Waliduda
KLASA V A i V D – M. Kosiorowska – Witek – poniedziałki 7 lekcja
KLASA VB i V C – W. Waliduda – środy – 6 lekcja
KLASY VI i VII – M.Kosiorowska – Witek- środy 8 lekcja

Oprócz tego odbywają się ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE ZAINTERESOWANIA z edukacji wczesnoszkolnej, z matematyki i z języka polskiego.
Prowadzimy także ZAJĘCIA REWALIDACYJNE i ZAJĘCIA SOCJOTERAPEUTYCZNE dla dzieci z orzeczeniami z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.
9 uczniów objętych jest INDYWIDUALNYM PROGRAMEM NAUKI z matematyki, biologii, języka niemieckiego i języka angielskiego.
Oprócz tego odbywają się zajęcia w ramach Projektu „ Rozwijamy potencjał uczniów Gminy Głubczyce” (patrz zakładka projektu), a także zajęcia w ramach Projektu „ Przyroda z klasą”
(patrz zakładka projektu).
Zapewniamy naszym uczniom pomoc nauczyciela wspomagającego w klasie VI C a także pomoc nauczyciela w klasie III B i VI B.

W naszej szkole prowadzone są także ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE
PONIEDZIAŁEK
1 lekcja – kl. 5C
5 lekcja – kl. 1 A i 1 B
6 lekcja – kl. 3A i 3 B
WTOREK
1 lekcja – 5 D
5 lekcja – 2A
6 lekcja – 4 B, 4 C, 4 D
ŚRODA
1 lekcja – 5A i 6 B
5 lekcja – 2 B
6 lekcja – 1 B

Powrót do góry