skip to Main Content

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ

1. Stołówka szkolna jest miejscem spożywania posiłków przez uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły.
2. Obiady wydawane są w godzinach:
11.30 – 11.50 – KLASY I-IV
12.35 – 12.50 – KLASY V-VIII (przerwa po piątej lekcji).
3. Podczas wydawania obiadów na stołówce mogą przebywać wyłącznie osoby spożywające posiłek.
4. Przed okienkiem, w którym wydawane są obiady obowiązuje kolejka w jednym szeregu.
5. Pierwszeństwo w otrzymaniu obiadu mają uczniowie z klas 1-4.
6. W stołówce szkolnej uczeń powinien:
– poruszać się spokojnie, nie biegać,
– zachować porządek przy odbiorze dania oraz przy oddawaniu naczyń,
– zachowywać się cicho, nie krzyczeć, nie rozmawiać głośno,
– zostawić po sobie porządek, odnieść talerze, zostawić czyste miejsce na stoliku i pod nim, zasunąć krzesło,
7. Uczniowie korzystający ze stołówki obowiązani są do przestrzegania poleceń wydawanych przez nauczycieli dyżurujących.
8. Na tablicy ogłoszeń, przed stołówką, wywieszony jest aktualny jadłospis.
9. W przypadku rezygnacji z dożywiania należy ten fakt zgłosić u  intendenta szkoły.

 

Opłaty za dożywianie w miesiącu marcu wynoszą 63 zł.
Opłat dokonujemy w terminie do 15.03.2019 r.
Opłaty wniesienie po terminie spowodują naliczanie dodatkowych odsetek ustawowych.

UWAGA RODZICE ! 

Opłaty z tytułu kosztów żywienia dzieci należy uiszczać w terminie do 15 każdego miesiąca.
W przypadku niepłacenia za posiłki uczeń zostaje skreślony z listy osób
korzystających ze stołówki.
W przypadku planowanej nieobecności w szkole należy zgłosić ten fakt przynajmniej jeden dzień wcześniej osobiście lub telefonicznie u intendentki lub w sekretariacie.
Koszt niewykorzystanych obiadów odliczony będzie w następnym miesiącu.

Nieobecności, które nie zostaną zgłoszone, nie będą odliczane.
Rezygnację z obiadów należy zgłosić u intendentki najpóźniej do ostatniego dnia poprzedniego miesiąca.  podawany

 

JADŁOSPIS :
PONIEDZIAŁEK 25.03.
zupa szpinakowa,
ziemniaki, kaszanka, surówka 

WTOREK  26.03.
zupa jarzynowa,
ziemniaki, schab wieprzowy, surówka
ŚRODA 27.03.
zupa szparagowa,
naleśniki po kasztelańsku, surówka
CZWARTEK 28.03.
barszcz biały,
risotto
PIĄTEK 29.03.
zupa ogórkowa,
pierogi ruskie ze śmietaną

Do każdego posiłku podawany jest kompot, woda, pieczywo.

Powrót do góry