skip to Main Content


RADA PEDAGOGICZNA

mgr Ewa Błażków dyrektor szkoły mgr Jerzy Olender wychowanie fizyczne
mgr Mariusz Kruk wicedyrektor szkoły mgr Barbara Pawluś język angielski
mgr Sylwia Bartosiewicz matematyka, przyroda mgr Aneta Podleśny język angielski
mgr Marek Bednarczyk wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna mgr Danuta Pyrczak plastyka, przyroda
mgr inż. Alicja Chochowska przyroda Maria Piecha – siostra Józefina religia
mgr Alicja Dobrowolska język polski mgr Marzena Różnicka –  Świercz edukacja wczesnoszkolna
mgr Katarzyna Drzewicka – Sołtys religia mgr Jolanta Stebnicka wychowawca świetlicy
mgr Łukasz Dzieża koordynator e-szkoły mgr Anna Strojna matematyka
mgr  Grażyna Góralska wychowanie fizyczne mgr Robert Szkurłat wychowanie fizyczne
mgr Jadwiga Indziniak wychowawca świetlicy mgr Małgorzata Szymczyna  język polski
mgr Barbara Janicka pedagog szkolny mgr Elżbieta Tantała historia, technika
mgr Bogusława Kaczmar edukacja wczesnoszkolna mgr Aneta Waliduda edukacja wczesnoszkolna
mgr Marta Kaczorowska –  Lamczyk język niemiecki mgr Witold Waliduda matematyka
mgr Helena Korus bibliotekarz, religia mgr Witold Walków muzyka
mgr Krystyna Koziara WDR mgr Barbara Wojciechowska edukacja wczesnoszkolna
mgr Waldemar Lankauf język polski, zajęcia teatralne mgr Joanna Wojciechowska edukacja wczesnoszkolna
mgr Beata Liphardt edukacja wczesnoszkolna mgr Alina Zając edukacja wczesnoszkolna
mgr Ewa Łoboda język polski mgr Dorota Nasieniak edukacja wczesnoszkolna
mgr Anna Michalewska wychowawca świetlicy mgr Justyna Mycak język angielski
mgr Joanna Mróz informatyka, przyroda
Powrót do góry