skip to Main Content

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

02 IX 2019 rozpoczęcie roku szkolnego
23 XII 2019 – 31 XII 2019                                                   zimowa przerwa świąteczna
10 II 2020 – 23 II 2020 ferie zimowe
09 IV 2020 – 14 IV 2020 wiosenna przerwa świąteczna
26 VI 2020 zakończenie roku szkolnego
Dni wolne od zajęć edukacyjnych, realizacja zajęć opiekuńczo –  wychowawczych:
2.01.2020

3.01.2020

zajęcia opiekuńcze
16.06.2020

17.06.2020

18.06.2020

                                                       egzamin ósmoklasisty
12.06.2020                                                          zajęcia opiekuńcze
Powrót do góry