skip to Main Content
€Jak Nie Czytam, Jak Czytam”!

Zapraszamy chętnych rodziców, dziadków, babcie, wujków, ciocie… do udziału
w ogólnopolskiej akcji „Jak nie czytam, jak czytam”!
W piątek (7.06.2019r.) o godzinie 10:00 na boisku szkolnym bijemy rekord
w czytaniu!!!

Powrót do góry