skip to Main Content

W dniu 25.04.2018 r. zakończył się etap wojewódzki Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci pod hasłem: „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”.
Komisja konkursowa oceniła prace 66 dzieci z 42 Szkół Podstawowych województwa opolskiego.
Z grupy ocenianych prac wyłoniono 6, które zajęły miejsca od I do III w dwóch kategoriach wiekowych oraz przyznano 5 wyróżnień, w tym 2 wyróżnienia specjalne przyznane przez Dyrektora Oddziału Regionalnego KRUS w Opolu. Pierwsza kategoria wiekowa skupiała uczniów z klas od 0-III, natomiast druga grupa wiekowa to dzieci z klas od IV do VII.
Wśród tak licznego grona dzieci uczestniczących w konkursie WYRÓŻNIENIE SPECJALNE, przyznane przez Dyrektora Oddziału Regionalnego KRUS w Opolu, otrzymał uczeń NASZEJ SZKOŁY – TOMASZ WITEK z klasy IVB, uczestnik drugiej grupy wiekowej, obejmującej dzieci z klas od 4 do 7.
Tomek i jego Rodzice wraz z panią dyrektor Błażków i panią Danutą Pyrczak, nauczycielem prowadzącym, zaangażowanym w przygotowanie pracy dziecka – wzięli udział w uroczystej Gali Wojewódzkiej, która odbyła się w dniu 12.06.2018 r.Sali im. Lecha Kaczyńskiego Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Tomek otrzymał dyplom i nagrody upominkowe.
TOMKU, GRATUJEMY! A pozostałych uczniów zachęcamy do wzięcia udziału w kolejnej edycji konkursu.

Danuta Pyrczak

 

Powrót do góry